Mitä ongelmia HajuveX ratkaisee

Kiinteistöissä esiintyy monenlaisia hajuongelmia, joista useat ovat lähtöisin tuuletusputkista. Juuri tällaisiin ongelmiin VeX solutions on kehittänyt HajuveX -hajusuodattimen. Suodattimia on eri malleja eri käyttökohteisiin. HajuveX asennetaan tuuletusputken päähän ja se ratkaisee hajuongelman välittömästi!

Viemärin haju pihalla, puistossa, koulun pihalla…

Ongelman aiheuttaja voi olla kiinteistön oman viemärin tai kaupungin viemäriverkoston pumppaamon tuuletusputkesta leviävä paha haju.

Viemärin haju sisätiloissa

On mahdollista, että tuuletusviemäreistä pääsee kulkeutumaan sisäilmanottoaukkojen kautta pahaa hajua huonetiloihin, siitä huolimatta että rakentamismääräyskokoelman D2 suojaetäisyydet toteutuisivatkin kiinteistössä. Ongelmaa lisäävät ilmanpaine ja tuulen suhteet.

Useimmiten kuitenkin hajuongelman aiheuttaja sisätiloissa on esimerkiksi kiinteistön viemärin tuuletusputken jäätyminen. Tällöin paine viemäriverkossa kasvaa ja vesi häviää jostain hajulukosta. Toinen yleinen syy on veden haihtuminen hajulukosta, jos esimerkiksi kiinteistössä olevia suihkutiloja käytetään harvakseltaan. Lämmityskaudella sisäilman kuivuus lisääntyy ja pahentaa kyseistä ongelmaa.

Härskin rasvan haju esimerkiksi koulun pihalla, kiinteistön sisäpihalla…

Ongelman aiheuttaja voi olla kiinteistössä toimivan keittiön rasvanerottimen tuuletusputkesta leviävä paha haju.

Lahjakortti