Vad händer med din fastighet om regnvatten avloppet är tilltäppta?

Översvämnar taket och rinnar vattnet i strukturerna? Eller går avloppet sönder från trycket ?

Vi har en lösning för att upptäcka översvämning i regnvatten avlopp eller på taket och skicka ett larm – TulvaveX regnvatten alarm system.

Använd för: fastigheter med ett platt tak. 

TulvaveX tak alarm
TulvaveX avlopp alarm

Vänligen kontakta oss för att få mer information om produkten. – info(at)vex.fi