Vad händer med egendom och fastighet, om sprinklermunstycke kränks?

VeX solutions har utformat trä srinklerkilan, som blockerar sprinklermunstycke snabbt och effektivt.

Varje kilen har en bruksanvisning. Kilen kan placeras, till exempel i brandsläckare skåp.

Kilen kan man också köpa till ett lägre pris utan bruksanvisning. I det här fallet handlar det om marknaden för plastkilar pris.

EAN: 6415829587009

Sprinklerkil